Sidhuvudbild

Samiska Svenska

Voijtjajaure blomsterfond

Skicka en hälsning till Voijtjajaure blomsterfond

Vj-blomsterfond.jpg

Voijtjajaure blomsterfond har till uppgift att för värdigt hedrande av avlidnas minne förvalta, fördela och förmedla mottagna gåvor. Medel avses i första hand komma till användning för att glädja gamla, sjuka, handikappade, stödja församlingens verksamhet, smycka kyrka och församlingshem, samt kyrkogård i Voijtjajaure.

Bankgiro: 5597-9488
SWISH 123 655 85 71

Tärna församling - Västra Strandvägen 6, 920 64 - Tel. 0954-10001 - tarna.forsamling@svenskakyrkan.se