Sidhuvudbild

Samiska Svenska

Vila kapell/Hemavankyrkan

I Hemavankyrkan bedrivs under turistsäsong, d.v.s under
vecka 8-16 (vintersäsong) och vecka 27-34 (sommarsäsong),
olika former av Gudstjänstverksamhet

Gudstjänster firas kl 19:00 tre kvällar i veckan (söndag/onsdag/fredag)
och leds av präster från olika delar i landet.

Hemavankyrkan brukas också för dop och vigselgudstjänster.
Övriga tider under året är det gudstjänst med präst från Tärna församling.
Under turistsäsongen är kyrkan öppen dagligen för besök.

I Vila kapell hålls 4-5 gudstjänster/år.
Förfrågningar om att få använda Vila kapell för vigsel, dop eller annan gudstjänstverksamhet görs till pastorsexpeditionen i Tärnaby.

Förfrågningar om att få använda Hemavankyrkan eller Vila kapell för vigsel, dop eller annan gudstjänstverksamhet görs till pastorsexpeditionen i Tärnaby.

Aktuell information om gudstjänstverksamheten i Hemavankyrkan
eller Vila kapell finns på sidan: kalender.

Tärna församling - Västra Strandvägen 6, 920 64 - Tel. 0954-10001 - tarna.forsamling@svenskakyrkan.se