Sidhuvudbild

Samiska Svenska

Vila kapell

vilakapellsommar.jpg

Vila kapell ligger alldeles vid E-12:an - Blå Vägen - väster om Vilasund,
55 km från Tärnaby nära norska gränsen.

Navigera

Kartlänk.

På 1720-talet uppfördes ett kapell vid Vilasundet. Området var på den tiden norskt och befolkades i huvudsak av samer. Initiativtagare till det kapellet var den norske prästen Thomas von Westen, även kallad samernas apostel.
Det nuvarande kapellet, vars främste tillskyndare var prosten Victor Svedberg, invigdes den 2 juli 1983 av biskop Olaus Brännström.
Kapellet rymmer ca 80-100 personer och här hålls 4-5 gudstjänster/år.

Vila kapell ägs av Stiftelsen Vila kapell.

Förfrågningar om att få använda Vila kapell för vigsel, dop eller annan gudstjänstverksamhet görs till pastorsexpeditionen i Tärnaby.

Tärna församling - Västra Strandvägen 6, 920 64 - Tel. 0954-10001 - tarna.forsamling@svenskakyrkan.se