Sidhuvudbild

Samiska Svenska

Verksamhet

Som en del av Kristi världsvida kyrka är vi kallade att bära ut evangeliet om Jesus Kristus i Tärnafjällen. Liksom överallt på alla andra platser över hela jorden sker det genom gudstjänstfirande, undervisning samt diakonalt arbete och mission.

Varje söndag firas Gudstjänst i vår kyrka, i något av våra kapell, som friluftsgudstjänst eller via Youtube.
I församlingen får vi mötas och dela hela livet tillsammans, både glädjen, sorgen och allt där mellan. Detta blir särskilt tydligt vid dop, konfirmation och begravning, och också i våra mer regelbundna gudstjänster.
I spalten till vänster kan ni läsa mer om våra olika aktiviteter och verksamheter.

Hemavanmötet 2021
Equmeniakyrkans satsning i Tärnafjällen- Hemavanmötet- kommer ske i år i digital form den 6-8 augusti.
Helgen kommer att bestå av digitala sändningar och avslutas med en friluftsgudstjänst i Hemavan kl 11.
Tomas Sjödin, Britta Hermansson och Johan Wikström med flera kommer att medverka.
Varmt välkomna!
För mer information och program se: https://equmeniakyrkan.se/aktuellt/hemavanmotet/
Tärna församling är medarrangör.

Covid-19
Tärna församling anpassar sina verksamheter efter myndigheternas rekommendationer som rör coronaviruset.

Sociala medier
Pga Covid-19-pandemin har Tärna Församling valt att använda sig av sociala medier på ett nytt sätt. På vår Youtube-kanal och på Tärna Församlings sida på Facebook, kan ni vara med och fira gudstjänster och ta del av andakter. Klicka på Youtube-symbolen på startsidan så kommer du direkt till vår kanal.

Behöver du hjälp?
Vi kan hjälpa till med att handla och andra lokala ärenden åt dig som tillhör riskgrupperna, d.v.s. sjuka och åldersgruppen 70+ Vi kan handla för upp till 500 kr och du kan ge oss kontanter eller betala med Swish. Vänd dig till Kyrkoherde Emelie Holmgren.
Mobil 073-0322972.
Efter kontorstid så skicka gärna sms eller tala in ett meddelande så tar vi kontakt så fort vi kan. Du får hjälp efter vår bästa förmåga. Söker du oss för samtal är du förstås också välkommen att höra av dig

Tärna församling - Västra Strandvägen 6, 920 64 - Tel. 0954-10001 - tarna.forsamling@svenskakyrkan.se