Sidhuvudbild

Samiska Svenska

Verksamhet

Tärna församling är fjällförsamling inom Södra Lapplands
kontrakt, Luleå stift som tillhör Svenska kyrkan. Så möter Tärna församlings verksamhet församlingsborna på olika sätt. Varje söndag firas Gudstjänst i vår kyrka eller något av våra kapell och som friluftsgudstjänst.
Vid dop konfirmation och begravning möts församlingen i kyrkan till olika skeden i livet. I kyrkan får vi dela sorgen, glädjen och livet tillsammans. Så får vi mötas till gudstjänst körövningar, barngrupper, musiklekar, samtal. och mycket mer.

Välkommen med!

Tärna församling - Västra Strandvägen 6, 920 64 - Tel. 0954-10001 - tarna.forsamling@svenskakyrkan.se