Sidhuvudbild

Samiska Svenska

Tärnakören

... är en blandad kör som har sin platform i tärnafjällen där vi sjunger i kyrkan och i andra sammanhang. Tärnakören gör egna konserter och medverkar vid gudstjänster. Kören ordnar ibland själva eller deltar i olika arrangemang där vi säljer fika för att finansiera körresor, noter m.m. Kören består av ungefär 20 sångare, fördelat på sopran-,alt- och en herrstämma.
Nya sångare är VARMT VÄLKOMNA!Vi träffas i församlingshemmet Torsdagar kl. 18:00- 20:00Vi söker alltid fler sångare till vår körgemenskap!! Välkommen med!!Carina Hällsten (körens ordförande)
carina.hallsten@storuman.se

Tärna församling - Västra Strandvägen 6, 920 64 - Tel. 0954-10001 - tarna.forsamling@svenskakyrkan.se