Sidhuvudbild

Samiska Svenska

Svenska kyrkan trädplantering

Skicka en gåva till Svenska kyrkan trädplantering

Med din gåva planterar du träd för att förhindra ökenspridning.
Postgiro: 900122-3 eller Bankgiro: 900 - 1223.
Märk talongen med ordet: "trädplantering"

En minneshälsning till Svenska kyrkan trädplantering beställer du direkt på Svenska kyrkans hemsida.

Följ länken nedan:
svenskakyrkan.se

Tärna församling - Västra Strandvägen 6, 920 64 - Tel. 0954-10001 - tarna.forsamling@svenskakyrkan.se