Sidhuvudbild

Samiska Svenska

Svenska kyrkan Internationellt arbete

Skicka en gåva till Svenska kyrkan Internationellt arbete

Med din gåva hjälper du nödlidande runt om i världen.
Postgiro: 900122-3 eller Bankgiro: 900-1223
Beställ din minneshälsning direkt på Svenska kyrkans hemsida.

Följ länken nedan:
svenskakyrkan.se

Tärna församling - Västra Strandvägen 6, 920 64 - Tel. 0954-10001 - tarna.forsamling@svenskakyrkan.se