Sidhuvudbild

Samiska Svenska

Samverkan Missionsförsamling

samarbetsavtal.JPG

Söndag 20 mars 2011 firades högtidsgudstjänst i Tärna kyrka.
Anledningen var att ett lokalt avtal om samverkan har träffats
mellan Tärna församling och Hemavan/Tärna missionsförsamling.

Detta avtal är det första som träffats i Luleå stift och Övre Norrlands distrikt av Svenska Missionskyrkan.

Under 2010 samtalade församlingarna, tillsammans med representanter för Luleå stift och Svenska Missionskyrkan i Övre Norrlands distrikt, om utökat samarbete. I november undertecknades ett lokalt samarbetsavtal.

I avtalet uttrycker församlingarna sin vilja att dela ett gemensamt liv i gudstjänst, uppdrag och tjänst och att be med och för varandra. Man vill dessutom arbeta för ökad samhörighet med andra församlingar på orten och i närområdet.

Församlingarna har kommit överens om att samarbeta omkring följande:
- Gudstjänst- och församlingsliv
- Kyrkliga handlingar
- Krishantering
- Turistverksamhet
- Bibelskolan Bibelfjäll

Vid en akt i gudstjänsten lämnade kyrkorådets ordförande, Stig-Harry Johansson, över Svenska kyrkans kyrkohandbok till missionsförsamlingen. Därefter lämnade missionsförsamlingens pastor, P-O Sveder Renklint, över Svenska Missionskyrkans kyrkohandbok till Tärna församling. Kyrkoherde Marcus Heutmann läste sedan från 2 Kor 9:8, "Gud förmår ge er allt gott i överflöd, så att ni alltid har allt gott ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål". Senare i gudstjänsten medverkade församlingarnas diakoner, Evelin Heutmann och Roger Erlandsson, i förbönen.

Här kan du läsa samarbetsavtalet: läs

Samarbetsavtalet avslutades 31-12-2014.

Tärna församling - Västra Strandvägen 6, 920 64 - Tel. 0954-10001 - tarna.forsamling@svenskakyrkan.se