Sidhuvudbild

Samiska Svenska

Samverkan EFS-Västerbotten

Avsiktsförklaring

om samverkan och gemensamt resursutnyttjande mellan Svenska kyrkan i Tärna församling och EFS - Västerbotten.

Avsiktsförklaringen undertecknades den 24 augusti 2014.

Läs här: läs

Tärna församling - Västra Strandvägen 6, 920 64 - Tel. 0954-10001 - tarna.forsamling@svenskakyrkan.se