Sidhuvudbild

Samiska Svenska

Samiskt kyrkoliv i Svkyrkan

Skicka en gåva till Samiskt kyrkoliv i Svenska kyrkan

Akvarell av Lars Pirak

Med din gåva stödjer du det samiska kyrkolivet bland barn och unga inom Svenska kyrkan.

Bankgiro: 5629-9647
Märk talongen med: 2859-Samiska minnesfonden

Tärna församling - Västra Strandvägen 6, 920 64 - Tel. 0954-10001 - tarna.forsamling@svenskakyrkan.se