Sidhuvudbild

Samiska Svenska

Personal

Kyrkoherde Emelie Holmgren

Pastorsexpedition: Lisa Rönér

Diakon: vakant

Församlingsassistent: Lena Östergren (Tjänstledig)

Kyrkomusiker: Vakant

Kyrkogårdsförvaltning:
Föreståndare Ove Kolbengtsson

Tärna församling - Västra Strandvägen 6, 920 64 - Tel. 0954-10001 - tarna.forsamling@svenskakyrkan.se