Sidhuvudbild

Samiska Svenska

Personal

Vik Kyrkoherde: Peder jonson

Pastorsexpedition: Lisa Rönér

Diakon: vakant

Kyrkomusiker: Daniel Svedberg.

Kyrkvaktmästare
och kyrkogårdsförvaltning: Ove Kolbengtsson

Tärna församling - Västra Strandvägen 6, 920 64 - Tel. 0954-10001 - tarna.forsamling@svenskakyrkan.se