Sidhuvudbild

Samiska Svenska

Bläddra en månad bakåt Oktober 2022 Bläddra en månad framåt
v. 39
2 11:00 Gudstjänst
Spara i din kalender
v. 40
6 to 18:00 Körövning i församlingshemmet
Spara i din kalender
9 11:00 Gudstjänst
Spara i din kalender
v. 41
13 to 10:00 Musiklek 10-12
Musiklek i församlingshemmet
Spara i din kalender
18:00 Körövning
Tärnakören övar i församlingshemmet
Spara i din kalender
16 11:00 Gudstjänst i församlingshemmet
Präst Larsa
Kyrkkaffe
Spara i din kalender
v. 42
19 on 11:30 Träff för sångglada
11.30-14.00 i församlingshemmet
Spara i din kalender
20 to 10:00 Musiklek
10.00-12.00 i församlingshemmet
Spara i din kalender
18:00 Körövning
Tärnakören övar i församlingshemmet
Spara i din kalender
23 11:00 Högmässa i Tärna kyrka
Sammanlyst med Bibelfjäll
Konfirmander hälsas välkomna
Präst Helena Kantor Jon Sjödin
Spara i din kalender
v. 43
27 to 10:00 Musiklek i församlingshemmet
10.00-12.00
Spara i din kalender
12:15 Lunchmusik i Tärna kyrka
Med Jon Sjödin
Spara i din kalender
18:00 Körövning
Tärnakören övar i församlingshemmet
Spara i din kalender
30 11:00 Gudstjänst i församlingshemmet
Präst Helena
Kantor Jon Sjödin
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Oktober 2022 Bläddra en månad framåt

Tärna församling - Västra Strandvägen 6, 920 64 - Tel. 0954-10001 - tarna.forsamling@svenskakyrkan.se