Sidhuvudbild

Samiska Svenska

Bläddra en månad bakåt Augusti 2022 Bläddra en månad framåt
v. 31
2 ti 19:00 Kvällsmusik i Tärna kyrka
med Jon Sjödin
Spara i din kalender
7 11:00 Högmässa Kyrknäset Tärnaby
Präst Helena Andrén
Kantor Jon Sjödin
Spara i din kalender
19:00 Mässa i Hemavan Kyrka
Präst Helena Andrén
Kantor Jon Sjödin
Spara i din kalender
v. 32
9 ti 19:00 Kvällsmusik i Tärna kyrka
med Jon Sjödin
Spara i din kalender
10 on 19:00 Önskepsalmen i Hemavan kyrkan
Präst Helena Andrén
Kantor Jon Sjödin
Spara i din kalender
13 14:00 Andakt med Frälsningsarmén i Församlingshemmet
Spara i din kalender
14 11:00 Högmässa i Vila Kapell
Ta med fikakorg
Präst Helena Andrén
Kantor Jon Sjödin
Spara i din kalender
19:00 Mässa i Hemavan Kyrka
Präst Jonas Grönlund
Kantor Jon Sjödin
Spara i din kalender
v. 33
16 ti 19:00 Kvällsmusik i Tärna kyrka
med Jon Sjödin
Spara i din kalender
17 on 19:00 Önskepsalmen i Hemavan kyrkan
Präst Jonas Gräslund
Kantor Jon Sjödin
Spara i din kalender
19 fr 19:00 Kvällsandakt i Hemavan kyrkan
Präst Jonas Gräslund
Spara i din kalender
21 11:00 Gudstjänst i Tärna kyrka
Präst Larssa Rännar
Kantor Jon Sjödin
Spara i din kalender
v. 34
23 ti 19:00 Kvällsmusik i Tärna kyrka
med Jon Sjödin
Spara i din kalender
25 to 10:00 Musiklek i församlingshemmet
Musiklek i församlingshemmet kl.10-12
Spara i din kalender
18:00 Tärnakören övar
Med Jon Sjödin
Spara i din kalender
28 11:00 Mässa i Tärna kyrka
Präst Karl Winberg
Kantor Rose-Marie Winberg
Spara i din kalender
v. 35
30 ti 19:00 Kvällsmusik i Tärna kyrka
med Jon Sjödin
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Augusti 2022 Bläddra en månad framåt

Tärna församling - Västra Strandvägen 6, 920 64 - Tel. 0954-10001 - tarna.forsamling@svenskakyrkan.se