Sidhuvudbild

Samiska Svenska

Bläddra en månad bakåt Oktober 2022 Bläddra en månad framåt
v. 39
2 11:00 Gudstjänst
Spara i din kalender
v. 40
6 to 18:00 Körövning i församlingshemmet
Spara i din kalender
9 11:00 Gudstjänst
Spara i din kalender
v. 41
13 to 18:00 Körövning
Tärnakören övar i församlingshemmet
Spara i din kalender
16 11:00 Gudstjänst
Spara i din kalender
v. 42
20 to 18:00 Körövning
Tärnakören övar i församlingshemmet
Spara i din kalender
23 11:00 Gudstjänst
Spara i din kalender
v. 43
27 to 18:00 Körövning
Tärnakören övar i församlingshemmet
Spara i din kalender
30 11:00 Gudstjänst
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Oktober 2022 Bläddra en månad framåt

Tärna församling - Västra Strandvägen 6, 920 64 - Tel. 0954-10001 - tarna.forsamling@svenskakyrkan.se