Sidhuvudbild

Samiska Svenska

Bläddra en månad bakåt Juli 2022 Bläddra en månad framåt
v. 26
3 11:00 Gudstjänst Kyrknäset Tärnaby
Präst Helena Andrén
Kantor Mats Stenlund
Spara i din kalender
v. 27
9 18:00 Helgmålsbön I Voijtjajaure kapell
Präst Helena Andrén
Kantor Rose-Marie Vinberg
Spara i din kalender
10 11:00 Högmässa i Voijtjajaure kapell
Präst Helena Andrén
Kantor Rose-Marie Vinberg
Spara i din kalender
v. 28
17 11:00 Högmässa i Tärna kyrka
Präst Larsa Rännar

Kyrklunch i församlingshemmet efter högmässan.
Spara i din kalender
v. 29
24 11:00 Gudstjänst i Tärna kyrka
Präst Helena Andrén
Kantor Marie Källström
Spara i din kalender
14:00 Konsert i Tärna kyrka
Sångkursavslutning med Kulturakademin
Spara i din kalender
v. 30
31 11:00 Högmässa i Tärna kyrka
Präst Helena Andrén
Kantor Jon Sjödin
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Juli 2022 Bläddra en månad framåt

Tärna församling - Västra Strandvägen 6, 920 64 - Tel. 0954-10001 - tarna.forsamling@svenskakyrkan.se