Sidhuvudbild

Samiska Svenska

Bläddra en månad bakåt April 2022 Bläddra en månad framåt
v. 13
1 fr 19:00 Kvällsandakt i Hemavan Kyrka
Präst Stig Strömbergsson
Spara i din kalender
3 11:00 Gudstjänst i Tärna Kyrka
Bibelfjäll medverkar
Präst Gustav Larsson
Kantor Jon Sjödin
Spara i din kalender
19:00 Kvällsandakt i Hemavan Kyrka
Präst Linda Grimell
Spara i din kalender
v. 14
6 on 10:30 Musiklek
Musiklek med Jon Sjödin 10.30-12.00
Spara i din kalender
18:00 Bön i Tärna Kyrka
Erik Hugo Johansson
Spara i din kalender
19:00 Önskepsalm i Hemavan Kyrka
Spara i din kalender
7 to 19:00 Tärnakören övar
Jon Sjödin
Spara i din kalender
8 fr 19:00 Kvällsandakt i Hemavan Kyrka
Präst Linda Grimell
Spara i din kalender
9 13:00 Församlingseftermiddag
Församlingseftermiddag i församlingshemmet. Musik och sång med gruppen 2 Good. Våfflor och kaffe. Insamling ACT Ukraina.
Spara i din kalender
10 11:00 Gudstjänst
Tema Gudstjänst
Erik Hugo Johansson
Jon Sjödin
Spara i din kalender
19:00 Mässa i Hemavan Kyrka
Präst Jonas Gräslund
Spara i din kalender
v. 15
11 18:00 Passionsandakt i Tärna Kyrka
Spara i din kalender
12 ti 18:00 Passionsandakt i Tärna Kyrka
Spara i din kalender
13 on 10:30 Musiklek 10.30-12.00
Spara i din kalender
18:00 Passionsandakt i Tärna Kyrka
Spara i din kalender
19:00 Önskepsalm i Hemavan Kyrka
Präst Jonas Gräslund
Spara i din kalender
14 to 18:00 Nattvardsgudstjänst i Tärna Kyrka
Präst Gustav Larsson
Kantor Jon Sjödin
Spara i din kalender
19:00 Tärnakören övar
Spara i din kalender
15 fr 11:00 Långfredagsgudstjänst
Präst Helena Andrén
Kantor Jon Sjödin
Spara i din kalender
19:00 Kvällsandakt i Hemavan Kyrka
Präst Jonas Gräslund
Spara i din kalender
16 23:00 Påsknattsmässa i Hemavan Kyrka
Präst Jan Grimell
Spara i din kalender
17 08:00 Påskotta
Präst Helena Andrén
Kantor Jon Sjödin
Tärnakören medverkar
Spara i din kalender
11:00 Gudstjänst
Spara i din kalender
19:00 Mässa i Hemavan Kyrka
Präst Jan Grimell
Spara i din kalender
v. 16
18 18:00 Högmässa i Vila Kapell
Präst Erik Hugo Johansson
Kantor Jon Sjödin
Spara i din kalender
20 on 18:00 Bön i Tärna Kyrka
Spara i din kalender
19:00 Önskepsalm i Hemavan Kyrka
Präst Jan Grimell
Spara i din kalender
21 to 19:00 Tärnakören övar
Spara i din kalender
22 fr 19:00 Kvällsandakt i Hemavan Kyrka
Präst Jan Grimell
Spara i din kalender
24 11:00 Temahögmässa i Voijtjajaure kapell
Medtag egen kaffekorg
Präst Erik Hugo Johansson
Kantor Marie Kjellström
Spara i din kalender
v. 17
26 ti 18:00 Tärnakören övar i Tärna kyrka
Spara i din kalender
28 to 10:30 Musiklek i församlingshemmet
Musiklek 10.30-12.00
Jon Sjödin
Spara i din kalender
18:00 Tärnakören övar i församlinghemmet
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt April 2022 Bläddra en månad framåt

Tärna församling - Västra Strandvägen 6, 920 64 - Tel. 0954-10001 - tarna.forsamling@svenskakyrkan.se