Sidhuvudbild

Samiska Svenska

Bläddra en månad bakåt Februari 2022 Bläddra en månad framåt
v. 05
6 11:00 Digital Gudstjänst på vår youtubekanal.
Gudstjänst inställd p.g.a rådande smittspridning i Tärnajällen.
Spara i din kalender
v. 06
13 11:00 Gudstjänst i församlingshemmet
Präst Karl Winberg
Kantor Rose-Marie Winberg
Spara i din kalender
v. 07
20 11:00 Gudstjänst i församlingshemmet
Präst Gustav Larsson
Kantor Jon Sjödin
Spara i din kalender
v. 08
27 11:00 Gudstjänst
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Februari 2022 Bläddra en månad framåt

Tärna församling - Västra Strandvägen 6, 920 64 - Tel. 0954-10001 - tarna.forsamling@svenskakyrkan.se