Sidhuvudbild

Samiska Svenska

Bläddra en månad bakåt December 2021 Bläddra en månad framåt
v. 48
5 11:00 Högmässa i Tärna kyrka.
Präst Karl Winberg
Kantor Jan Banemark
Spara i din kalender
v. 49
12 11:00 Adventsgudstjänst
Tredje söndagen i advent - Bana väg för Herren

Präst: Erik Hugo Johansson
Musiker: Jan Banemark
Spara i din kalender
v. 50
13 18:00 Lucia ute på kyrktrappan, Tärna kyrka
medverkande Bibelfjäll elever.
Spara i din kalender
14 ti 17:00 Nya Tärna kyrkofullmäktige för 2022-2025
Nya Kyrkofullmäktige för 2022-2025 i Tärna församling kallas till sammanträde

Tid: Tisdag den 14 december 2021 kl 17.00
Plats: Församlingshemmet Tärnaby


Ärenden

§ 1 Sammanträdets öppnande och upprop.

§ 2 Val av sekreterare och 2 justerande.
Tid och plats för protokollets justering.

§ 3 Sammanträdets utlysning.

§ 4 Val av valberedning.

§ 5 Val av ordförande i kyrkofullmäktige samt val
av vice ordförande för mandatperioden.

§ 6 Beslut om antalet kyrkorådsledamöter.

§ 7 Val av ordinarie kyrkorådsledamöter samt ersättare.

§ 8 Val av ordförande i kyrkorådet samt val
av förste vice ordförande samt val av andre vice ordförande

§ 9 Val av revisorer och ersättare.

§ 10 Val till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

§ 11 Val av valnämnd.

§ 12 Annonsering av kyrkofullmäktiges sammanträden.

§ 13 Fastställande av sammanträdesdagar under 2022

§ 14 Avslutning.


Tärnaby den 2 december 2021
......................................
Jarl Folkesson
Ålderspresident
Spara i din kalender
18 15:00 Julkonstert med Tärna kören och gäster
Endast förköp.
Biljetter finns att köpa på Pstorsexpedition
Vecka 49 + 50
Tors o fred kl 10-14 samt tors kväll 18-19
Spara i din kalender
19 11:00 Gudstjänst med Julens sånger och psalmer
Fjärde söndagen i advent - Herrens moder


Präst: Roger Erlandsson
Musiker: Pi Erlandsson och Jon Sjödin
Spara i din kalender
v. 51
24 fr 11:00 Julafton: Samling vid Julkrubban
Präst: Gustav Larsson
Musiker: Jan Banemark

Max antal i Gudstjänsten 60 personer.
Spara i din kalender
25 07:00 Julotta i Tärna Kyrka
Präst: Gustav Larsson
Tärnakören medverkar

Max antal i kyrkan 60 personer
Spara i din kalender
09:00 Julotta utomhus vid Hemavan kyrkan
Präst: Gustav Larsson
Tärnakören medverkar
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt December 2021 Bläddra en månad framåt

Tärna församling - Västra Strandvägen 6, 920 64 - Tel. 0954-10001 - tarna.forsamling@svenskakyrkan.se