Sidhuvudbild

Samiska Svenska

Bläddra en månad bakåt November 2021 Bläddra en månad framåt
v. 44
7 11:00 Gudstjänst
Spara i din kalender
v. 45
14 11:00 Högmässa i Tärna kyrka.
Präst Karl Winberg
Kantor Rose-Marie Winberg
Spara i din kalender
v. 46
21 11:00 Högmässa i Tärna kyrka.
Präst Karl Winberg
Kantor Jan Banemark
Spara i din kalender
v. 47
28 11:00 Adventsgudstjänst i Tärna kyrka
Tärna kören medverkar
Präst Erik-Hugo Johansson
Kantor Pi Erlandsson

Adventsfika efter gudstjänsten.
Välkomna!
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt November 2021 Bläddra en månad framåt

Tärna församling - Västra Strandvägen 6, 920 64 - Tel. 0954-10001 - tarna.forsamling@svenskakyrkan.se