Sidhuvudbild

Samiska Svenska

Bläddra en månad bakåt Maj 2021 Bläddra en månad framåt
v. 17
2 11:00 Gudstjänst- Att växa i tro
Välkomna att vara med på digital andakt på Youtube.
Spara i din kalender
v. 18
9 11:00 Gudstjänst- Bönsöndagen
Välkomna att vara med på digital andakt på Youtube från Gamla kyrknäset.
Spara i din kalender
v. 19
13 to Gudstjänst- Kristi himmelsfärd
Varmt välkomna att vara med på digital andakt på Youtube från Voijtjajaure kapell.
Spara i din kalender
v. 20
23 11:00 Gudstjänst- Pingstdagen
Varmt välkomna att vara med på digital andakt på Youtube från Orangeriet.
Spara i din kalender
v. 21
24 Gudstjänst- Annandag Pingst
Varmt välkomna att vara med i en digital andakt på youtube från Oltokken.
Spara i din kalender
30 11:00 Gudstjänst- Heliga trefaldighetsdagen
Varmt välkomna att vara med på digital andakt på Youtube.
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Maj 2021 Bläddra en månad framåt

Tärna församling - Västra Strandvägen 6, 920 64 - Tel. 0954-10001 - tarna.forsamling@svenskakyrkan.se