Sidhuvudbild

Samiska Svenska

Bläddra en månad bakåt Juni 2021 Bläddra en månad framåt
v. 22
6 11:00 Gudstjänst- Vårt dop
Äntligen! Varmt välkommen att fira friluftsgudstjänst utanför Tärna kyrka! :)
Medtag gärna egen fikakorg.
Vi ses!
Spara i din kalender
v. 23
13 11:00 Gudstjänst-Kallelsen till Guds rike
Välkommen att fira gudstjänst i Tärna kyrka! :)
Spara i din kalender
v. 24
20 Gudstjänst- Förlorad och återfunnen
Välkomna på digital andakt på youtube.
Spara i din kalender
11:00 Konfirmationsgudstjänst
Spara i din kalender
v. 25
24 to 13:00 Träffpunkt- Tärna
Utanför församlingshemmet. Vid regn är vi inomhus. Välkomna!
Spara i din kalender
26 11:00 Gudstjänst- midsommardagen
Välkomna att fira gudstjänst utomhus på Gamla Kyrknäset!
Medtag egen fikakorg.
Spara i din kalender
27 11:00 Gudstjänst-Johannes döparens dag
Välkommen att fira högmässa i Vila Kapell, Strimasund!
Medtag egen fikakorg.
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Juni 2021 Bläddra en månad framåt

Tärna församling - Västra Strandvägen 6, 920 64 - Tel. 0954-10001 - tarna.forsamling@svenskakyrkan.se