Sidhuvudbild

Samiska Svenska

Bläddra en månad bakåt Mars 2021 Bläddra en månad framåt
v. 09
7 11:00 Gudstjänst- 3:e söndagen i fastan
Digital andakt på Youtube som Bibelfjäll anordnar
Spara i din kalender
v. 10
14 11:00 Gudstjänst-Midfastosöndagen
Digital andakt på Youtube
Spara i din kalender
v. 11
21 11:00 Gudstjänst- Jungfru Marie Bebådelsedag
Digital andakt på Youtube
Spara i din kalender
v. 12
28 11:00 Gudstjänst- Palmsöndagen
Digital andakt på Youtube
Spara i din kalender
v. 13
29 Passionsläsning i Stilla veckan
Digital andakt på Youtube
Spara i din kalender
30 ti Passionsläsning i Stilla veckan
Digital andakt på Youtube
Spara i din kalender
31 on Passionsläsning i Stilla veckan
Digital andakt på Youtube
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Mars 2021 Bläddra en månad framåt

Tärna församling - Västra Strandvägen 6, 920 64 - Tel. 0954-10001 - tarna.forsamling@svenskakyrkan.se