Sidhuvudbild

Samiska Svenska

Bläddra en månad bakåt Augusti 2020 Bläddra en månad framåt
v. 31
1 18:00 Helgmålsbön utanförTärna kyrka
Spara i din kalender
2 11:00 Mässa Kyrknäset
Emelie Holmgren

Ta med fikakorg
Spara i din kalender
v. 32
6 to 18:00 KÖRÖVNING
Tärnakören övar i församlingshemmet
Spara i din kalender
9 11:00 Mässa Vila Kapell
Emelie Holmgren

Ta med fikakorg
Spara i din kalender
v. 33
13 to 18:00 KÖRÖVNING
Tärnakören övar i församlingshemmet
Spara i din kalender
16 11:00 Konfirmationsmässa Tärna kyrka
Emelie Holmgren
Spara i din kalender
v. 34
20 to 18:00 KÖRÖVNING
Tärnakören övar i församlingshemmet
Spara i din kalender
23 11:00 Mässa Tärna kyrka
Karl Winberg
Spara i din kalender
v. 35
27 to 18:00 KÖRÖVNING
Tärnakören övar i församlingshemmet
Spara i din kalender
30 11:00 Gudstjänst Tärna kyrka
Karl Winberg
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Augusti 2020 Bläddra en månad framåt

Tärna församling - Västra Strandvägen 6, 920 64 - Tel. 0954-10001 - tarna.forsamling@svenskakyrkan.se