Sidhuvudbild

Samiska Svenska

Bläddra en månad bakåt Oktober 2020 Bläddra en månad framåt
v. 40
1 to 18:00 KÖRÖVNING
Tärnakören övar i församlingshemmet
Spara i din kalender
4 11:00 Familljegudstjänst Tärnakyrka
Spara i din kalender
v. 41
7 on 10:00 Musiklek
Lek o sång för nyfödda till 6 år tillsammans med sina vuxna. Gemenskap och fika!
Spara i din kalender
8 to 18:00 KÖRÖVNING
Tärnakören övar i församlingshemmet
Spara i din kalender
11 11:00 Mässa Tärna kyrka
Spara i din kalender
v. 42
14 on 10:00 Musiklek
Lek o sång för nyfödda till 6 år tillsammans med sina vuxna. Gemenskap och fika!
Spara i din kalender
15 to 18:00 KÖRÖVNING
Tärnakören övar i församlingshemmet
Spara i din kalender
18 11:00 Byagudstjänst Oltokken
Spara i din kalender
v. 43
21 on 10:00 Musiklek
Lek o sång för nyfödda till 6 år tillsammans med sina vuxna. Gemenskap och fika!
Spara i din kalender
22 to 18:00 KÖRÖVNING
Tärnakören övar i församlingshemmet
Spara i din kalender
25 11:00 Gudstjänst Tärna kyrka
Spara i din kalender
v. 44
28 on 10:00 Musiklek
Lek o sång för nyfödda till 6 år tillsammans med sina vuxna. Gemenskap och fika!
Spara i din kalender
18:00 Ekumenisk bön i Tärna Kyrka
Spara i din kalender
29 to 09:00 Enkel bön/egen andakt i Församlingshemmet
Spara i din kalender
13:00 Träffpunkt
Gemenskap, fika och musik
Spara i din kalender
18:00 KÖRÖVNING
Tärnakören övar i församlingshemmet
Spara i din kalender
30 fr 15:00 Närvaro på Kyrkogården
Vi finns på Kyrkogården för möten och samtal.
Vi bjuder på glögg och pepparkakor.
Spara i din kalender
31 11:00 Minnesgudstjänst i Voijtjajaur Kapell
Kan bli utomhus, så kläd dig varmt
Spara i din kalender
15:00 Närvaro på Kyrkogården
Vi finns på kyrkogården för möten och samtal. Vi bjuder på glögg och pepparkakor.
Spara i din kalender
18:00 Minnesgudstjänst i Tärnaby
Obs! Vi är på parkeringen utanför Församlingshemmet.
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Oktober 2020 Bläddra en månad framåt

Tärna församling - Västra Strandvägen 6, 920 64 - Tel. 0954-10001 - tarna.forsamling@svenskakyrkan.se