Sidhuvudbild

Samiska Svenska

Bläddra en månad bakåt September 2020 Bläddra en månad framåt
v. 36
3 to 13:00 Träffpunkt
Kaffe och gemenskap vid grillplatsen församlingshemmet
Spara i din kalender
6 11:00 Gudstjänst
Spara i din kalender
v. 37
13 11:00 Gudstjänst
Spara i din kalender
v. 38
20 11:00 Gudstjänst
Spara i din kalender
v. 39
27 11:00 Gudstjänst
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt September 2020 Bläddra en månad framåt

Tärna församling - Västra Strandvägen 6, 920 64 - Tel. 0954-10001 - tarna.forsamling@svenskakyrkan.se