Sidhuvudbild

Samiska Svenska

Bläddra en månad bakåt Maj 2020 Bläddra en månad framåt
v. 18
3 11:00 Gudstjänst Tärna kyrka
Emelie Holmgren
Spara i din kalender
v. 19
10 11:00 Mässa Tärna kyrka
Elisabet Svedberg
Spara i din kalender
v. 20
17 11:00 Byagudstjänst Oltokken
Emelie Holmgren
Gudstjänsten hålls utomhus. Ta med fikakorg
Spara i din kalender
v. 21
21 to 08:00 Gökotta på Udden
Emelie Holmgren
Spara i din kalender
11:00 Gudstjänst Voitjajaure Kapell
Åke & Edit Löfquist
Spara i din kalender
24 11:00 Gudstjänst Tärna kyrka
Elisabet Svedberg
Spara i din kalender
v. 22
31 11:00 Högmässa Tärna kyrka
Emelie Holmgren
Besök av Vilhelmina fjälldistrikt
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Maj 2020 Bläddra en månad framåt

Tärna församling - Västra Strandvägen 6, 920 64 - Tel. 0954-10001 - tarna.forsamling@svenskakyrkan.se