Sidhuvudbild

Samiska Svenska

Bläddra en månad bakåt Mars 2020 Bläddra en månad framåt
v. 09
1 11:00 Gudstjänst församlingshemmet
Emelie Holmgren
Spara i din kalender
v. 10
4 on 10:00 Musiklek
Lek o sång för nyfödda till 6 år tillsammans med sina vuxna. Gemenskap och fika!
Spara i din kalender
18:00 Ekumenisk bön Tärna kyrka
Spara i din kalender
19:00 Önskepsalmen Hemavankyrkan
Spara i din kalender
5 to 18:00 KÖRÖVNING
Tärnakören övar i församlingshemmet
Spara i din kalender
8 11:00 ByaGudstjänst
Spara i din kalender
v. 11
11 on 10:00 Musiklek
Lek o sång för nyfödda till 6 år tillsammans med sina vuxna. Gemenskap och fika!
Spara i din kalender
12 to 18:00 KÖRÖVNING
Tärnakören övar i församlingshemmet
Spara i din kalender
15 11:00 Friluftsgudstjänst
Spara i din kalender
v. 12
18 on 10:00 Musiklek
Lek o sång för nyfödda till 6 år tillsammans med sina vuxna. Gemenskap och fika!
Spara i din kalender
19:00 Önskepsalmen Hemavankyrkan
Spara i din kalender
19 to 18:00 KÖRÖVNING
Tärnakören övar i församlingshemmet
Spara i din kalender
22 11:00 Gudstjänst Hemavan kyrkan
Spara i din kalender
19:00 Söndagsmässa Hemavankyrkan
Linda Grimell
Spara i din kalender
v. 13
25 on 10:00 Musiklek
Lek o sång för nyfödda till 6 år tillsammans med sina vuxna. Gemenskap och fika!
Spara i din kalender
19:00 Önskepsalmen Hemavankyrkan
Spara i din kalender
26 to 18:00 KÖRÖVNING
Tärnakören övar i församlingshemmet
Spara i din kalender
29 11:00 Skotergudstjänst Udden
Spara i din kalender
19:00 Söndagsmässa Hemavankyrkan
Stig Strömberg
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Mars 2020 Bläddra en månad framåt

Tärna församling - Västra Strandvägen 6, 920 64 - Tel. 0954-10001 - tarna.forsamling@svenskakyrkan.se