Sidhuvudbild

Samiska Svenska

Bläddra en månad bakåt November 2019 Bläddra en månad framåt
v. 44
2 11:00 Minnesgudstjänst Voitjajaure
Peder Jonson
Spara i din kalender
18:00 Minnesgudstjänst Tärna Kyrka
Peder Jonson
Medverkar gör Tärnakören
Spara i din kalender
3 11:00 Högmässa Vila Kapell
Präst Peder Jonson
Årsmöte för Vila kapell
Spara i din kalender
v. 45
10 11:00 Ekumenisk Gudstjänst sammanlyst till Filadelfia
Peder Jonson predikar.

Kyrkfika
Spara i din kalender
v. 46
17 11:00 Gudstjänst Norra Fjällnäs
Emelie Holmgren
Spara i din kalender
v. 47
24 11:00 Högmässa Tärna kyrka
Emelie Holmgren
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt November 2019 Bläddra en månad framåt

Tärna församling - Västra Strandvägen 6, 920 64 - Tel. 0954-10001 - tarna.forsamling@svenskakyrkan.se