Sidhuvudbild

Samiska Svenska

Bläddra en månad bakåt Januari 2020 Bläddra en månad framåt
v. 01
1 on 18:00 Kvällsmässa Tärna kyrka
Emelie Holmgren
Spara i din kalender
5 11:00 Gudstjänst Norra Fjällnäs
Emelie Holmgren
Spara i din kalender
v. 02
12 11:00 Gudstjänst
Spara i din kalender
v. 03
19 11:00 Gudstjänst
Spara i din kalender
v. 04
26 11:00 Gudstjänst
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Januari 2020 Bläddra en månad framåt

Tärna församling - Västra Strandvägen 6, 920 64 - Tel. 0954-10001 - tarna.forsamling@svenskakyrkan.se