Sidhuvudbild

Samiska Svenska

Bläddra en månad bakåt Oktober 2019 Bläddra en månad framåt
v. 40
2 on 10:00 Musiklek
Lek o sång för nyfödda till 6 år tillsammans med sina vuxna. Gemenskap och fika!
Spara i din kalender
18:00 Bön i kyrkan
Spara i din kalender
3 to 18:00 KÖRÖVNING
Tärnakören övar i församlingshemmet
Spara i din kalender
6 11:00 Gudstjänst Rönäs Byastuga
Emelie Holmgren
Spara i din kalender
v. 41
9 on 10:00 Musiklek
Lek o sång för nyfödda till 6 år tillsammans med sina vuxna. Gemenskap och fika!
Spara i din kalender
10 to 18:00 KÖRÖVNING
Tärnakören övar i församlingshemmet
Spara i din kalender
13 11:00 Högmässa Tärna kyrka
Präst: Emelie Holmgren
- De äldres dag med servering och underhållning i församlingshemmet
med en dragspelare ur Lycksele Dragspelsklubb samt Pi Erlandsson.
Spara i din kalender
v. 42
16 on 10:00 Musiklek
Lek o sång för nyfödda till 6 år tillsammans med sina vuxna. Gemenskap och fika!
Spara i din kalender
17 to 18:00 KÖRÖVNING
Tärnakören övar i församlingshemmet
Spara i din kalender
20 11:00 Gudstjänst
Präst: Peder Jonsson
Spara i din kalender
v. 43
23 on 10:00 Musiklek
Lek o sång för nyfödda till 6 år tillsammans med sina vuxna. Gemenskap och fika!
Spara i din kalender
24 to 18:00 KÖRÖVNING
Tärnakören övar i församlingshemmet
Spara i din kalender
27 11:00 Högmässa Tärna kyrka
Mottagning av vår nya Kyrkoherde Emelie Holmgren.
Medverkar gör kontraktsprost Helén Lundberg
Kyrkkaffe församlingshemmet.
Spara i din kalender
v. 44
30 on 10:00 Musiklek
Lek o sång för nyfödda till 6 år tillsammans med sina vuxna. Gemenskap och fika!
Spara i din kalender
31 to 18:00 KÖRÖVNING
Tärnakören övar i församlingshemmet
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Oktober 2019 Bläddra en månad framåt

Tärna församling - Västra Strandvägen 6, 920 64 - Tel. 0954-10001 - tarna.forsamling@svenskakyrkan.se