Tärna församling
Maj 2022

v. 17
1 11:00 Gudstjänst i Tärna kyrka
Präst Larsa Rännar
Kantor Jon Sjödin
v. 18
5 to 10:30 Musiklek i församlingshemmet
Musiklek 10.30-12.00
Jon Sjödin
18:00 Tärnakören övar
Församlingshemmet
8 11:00 Gudstjänst i Tärna kyrka
Präst Helena Andrén
Kantor Jon Sjödin
v. 19
12 to 10:30 Musiklek 10.30-12.00
Församlingshemmet
Jon Sjödin
18:00 Tärnakören övar
Församlingshemmet
15 11:00 Gudstjänst i Tärna kyrka
Präst Larsa Rännar
Kantor Jon Sjödin
v. 20
17 ti 18:00 Tärnakören övar i Tärna kyrka
18 on 18:00 Bön i Tärna Kyrka
19 to 10:00 Musiklek 10.00-12.00 0-3 år
Musiklek i Församlingshemmet
Jon Sjödin
15:30 Musiklek 3-5 år 15.30-16.30
Församlingshemmet
Jon Sjödin
18:00 Tärnakören övar
Församlingshemmet
21 18:00 Musik vid helgsmål i Tärna kyrka
Bach på nyckelharpa med Jon Sjödin
22 11:00 Högmässa i Tärna kyrka
Präst Gustav Larsson
Kantor Jon Sjödin
v. 21
24 ti 17:00 Kyrkvärdsträff
I Församlingshemmet
26 to 11:00 Högmässa i Voijtjajaure
Kyrkkaffe i Voijtjagården
Präst Larsa Rännar
Kantor Jan Banemark
29 11:00 Gudstjänst i Tärna kyrka
Kyrkkaffe
Präst Larsa Rännar
Kantor Jan Banemark