Tärna församling
November 2021

v. 44
7 11:00 Gudstjänst
v. 45
14 11:00 Högmässa i Tärna kyrka.
Präst Karl Winberg
Kantor Rose-Marie Winberg
v. 46
21 11:00 Högmässa i Tärna kyrka.
Präst Karl Winberg
Kantor Jan Banemark
v. 47
28 11:00 Adventsgudstjänst i Tärna kyrka
Tärna kören medverkar
Präst Erik-Hugo Johansson
Kantor Pi Erlandsson

Adventsfika efter gudstjänsten.
Välkomna!