Tärna församling
Maj 2021

v. 17
2 11:00 Gudstjänst- Att växa i tro
Välkomna att vara med på digital andakt på Youtube.
v. 18
9 11:00 Gudstjänst- Bönsöndagen
Välkomna att vara med på digital andakt på Youtube från Gamla kyrknäset.
v. 19
13 to Gudstjänst- Kristi himmelsfärd
Varmt välkomna att vara med på digital andakt på Youtube från Voijtjajaure kapell.
v. 20
23 11:00 Gudstjänst- Pingstdagen
Varmt välkomna att vara med på digital andakt på Youtube från Orangeriet.
v. 21
24 Gudstjänst- Annandag Pingst
Varmt välkomna att vara med i en digital andakt på youtube från Oltokken.
30 11:00 Gudstjänst- Heliga trefaldighetsdagen
Varmt välkomna att vara med på digital andakt på Youtube.