Tärna församling
Februari 2021

v. 05
7 11:00 Gudstjänst- Kyndelsmässodagen
Digital andakt på Youtube.
v. 06
14 11:00 Gudstjänst- Kärlekens väg
Digital andakt på Youtube
v. 07
17 on Askonsdagsbetraktelse
Digital andakt på Youtube.
21 11:00 Gudstjänst
v. 08
28 11:00 Gudstjänst