Tärna församling
November 2019

v. 44
2 11:00 Minnesgudstjänst Voitjajaure
Peder Jonson
18:00 Minnesgudstjänst Tärna Kyrka
Peder Jonson
Medverkar gör Tärnakören
3 11:00 Högmässa Vila Kapell
Präst Peder Jonson
Årsmöte för Vila kapell
v. 45
7 to 18:00 KÖRÖVNING
Tärnakören övar i församlingshemmet
10 11:00 Ekumenisk Gudstjänst sammanlyst till Filadelfia
Peder Jonson predikar.

Kyrkfika
v. 46
13 on 10:00 Musiklek
Lek o sång för nyfödda till 6 år tillsammans med sina vuxna. Gemenskap och fika!
14 to 18:00 KÖRÖVNING
Tärnakören övar i församlingshemmet
17 11:00 Gudstjänst Norra Fjällnäs
Emelie Holmgren
v. 47
20 on 10:00 Musiklek
Lek o sång för nyfödda till 6 år tillsammans med sina vuxna. Gemenskap och fika!
21 to 18:00 KÖRÖVNING
Tärnakören övar i församlingshemmet
24 11:00 Högmässa Tärna kyrka
Emelie Holmgren
v. 48
27 on 10:00 Musiklek
Lek o sång för nyfödda till 6 år tillsammans med sina vuxna. Gemenskap och fika!
28 to 18:00 KÖRÖVNING
Tärnakören övar i församlingshemmet