Sidhuvudbild

Samiska Svenska

Bläddra en månad bakåt Juli 2020 Bläddra en månad framåt
v. 27
2 to 13:00 Träffpunkt
Kaffe och gemenskap vid grillplatsen församlingshemmet
Spara i din kalender
18:00 KÖRÖVNING
Tärnakören övar i församlingshemmet
Spara i din kalender
5 11:00 Mässa Kyrknäset
Emelie Holmgren
Spara i din kalender
v. 28
9 to 13:00 Träffpunkt
Kaffe och gemenskap vid grillplatsen församlingshemmet
Spara i din kalender
18:00 KÖRÖVNING
Tärnakören övar i församlingshemmet
Spara i din kalender
12 11:00 Mässa Voitjajaure Kapell
Spara i din kalender
v. 29
16 to 18:00 KÖRÖVNING
Tärnakören övar i församlingshemmet
Spara i din kalender
18 18:00 Helgmålsbön Kyrknäset
Spara i din kalender
19 11:00 Gudstjänst Tärna kyrka
Elisabet Svedberg
Spara i din kalender
v. 30
23 to 18:00 KÖRÖVNING
Tärnakören övar i församlingshemmet
Spara i din kalender
25 18:00 Helgmålsbön Hemavankyrkan
Spara i din kalender
26 11:00 Mässa Tärna kyrka
Elisabet Svedberg
Spara i din kalender
v. 31
30 to 18:00 KÖRÖVNING
Tärnakören övar i församlingshemmet
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Juli 2020 Bläddra en månad framåt

Tärna församling - Västra Strandvägen 6, 920 64 - Tel. 0954-10001 - tarna.forsamling@svenskakyrkan.se