Sidhuvudbild

Samiska Svenska

Bläddra en månad bakåt December 2022 Bläddra en månad framåt
v. 48
1 to 18:00 Körövning
Tärnakören övar i församlingshemmet
Spara i din kalender
4 11:00 Högmässa i församlingshemmet
Spara i din kalender
v. 49
8 to 18:00 Körövning
Tärnakören övar i församlingshemmet
Spara i din kalender
11 11:00 Gudstjänst i Tärna kyrka
Spara i din kalender
v. 50
18 11:00 Högmässa i Tärna kyrka
Spara i din kalender
v. 51
24 11:00 Julbön i Tärnakyrka
Spara i din kalender
25 07:00 Julotta i Tärna kyrka
Spara i din kalender
09:00 Julotta i Hemavankyrkan
Spara i din kalender
v. 52
31 15:00 Vi lyssnar på musik i Tärna kyrka
Tänder en brasa och dricker glögg
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt December 2022 Bläddra en månad framåt

Tärna församling - Västra Strandvägen 6, 920 64 - Tel. 0954-10001 - tarna.forsamling@svenskakyrkan.se