Sidhuvudbild

Samiska Svenska

Bläddra en månad bakåt Oktober 2020 Bläddra en månad framåt
v. 40
4 11:00 Familljegudstjänst Tärnakyrka
Spara i din kalender
v. 41
7 on 10:00 Musiklek
Lek o sång för nyfödda till 6 år tillsammans med sina vuxna. Gemenskap och fika!
Spara i din kalender
11 11:00 Mässa Tärna kyrka
Spara i din kalender
v. 42
14 on 10:00 Musiklek
Lek o sång för nyfödda till 6 år tillsammans med sina vuxna. Gemenskap och fika!
Spara i din kalender
18 11:00 Byagudstjänst Oltokken
Spara i din kalender
v. 43
21 on 10:00 Musiklek
Lek o sång för nyfödda till 6 år tillsammans med sina vuxna. Gemenskap och fika!
Spara i din kalender
25 11:00 Gudstjänst Tärna kyrka
Spara i din kalender
v. 44
28 on 10:00 Musiklek
Lek o sång för nyfödda till 6 år tillsammans med sina vuxna. Gemenskap och fika!
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Oktober 2020 Bläddra en månad framåt

Tärna församling - Västra Strandvägen 6, 920 64 - Tel. 0954-10001 - tarna.forsamling@svenskakyrkan.se