Sidhuvudbild

Samiska Svenska

Bläddra en månad bakåt Januari 2022 Bläddra en månad framåt
v. 52
1 18:00 Gudstjänst i Tärna kyrka
Präst: Lars Rännar

Max antal 60 personer i kyrkan.
Spara i din kalender
2 18:00 Gudstjänst i Hemavan kyrkan
Präst: Lars Rännar

Max 20 personer i kyrkan
Spara i din kalender
v. 01
6 to 11:00 Familj gudstjänst i Tärna kyrka
Präst: Lars Rännar
Kantor: Jon Sjödin

Max antal i kyrkan 60 personer
Spara i din kalender
9 11:00 Gudstjänst i Församlingshemmet, Tärnaby
Präst Erik Hugo Johansson
Kantor: Jon Sjödin

Max antal 35 personer
Spara i din kalender
v. 02
16 11:00 Gudstjänst i Församlingshemmet, Tärnaby
Präst: Karl Winberg
Kantor: Rose-Marie Winberg

Max antal 20 personer
Spara i din kalender
v. 03
23 11:00 Gudstjänst i Församlingshemmet, Tärnaby
Präst Gustav Larsson
Kantor: Jon Sjödin

Max antal 20 personer
Spara i din kalender
v. 04
30 11:00 Digital Gudstjänst på vår youtubekanal.
Gudstjänst inställd p.g.a rådande smittspridning i Tärnafjällen.
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Januari 2022 Bläddra en månad framåt

Tärna församling - Västra Strandvägen 6, 920 64 - Tel. 0954-10001 - tarna.forsamling@svenskakyrkan.se