Sidhuvudbild

Samiska Svenska

Bläddra en månad bakåt Februari 2021 Bläddra en månad framåt
v. 05
7 11:00 Gudstjänst- Kyndelsmässodagen
Digital andakt på Youtube.
Spara i din kalender
v. 06
14 11:00 Gudstjänst- Kärlekens väg
Digital andakt på Youtube
Spara i din kalender
v. 07
17 on Askonsdagsbetraktelse
Digital andakt på Youtube.
Spara i din kalender
21 11:00 Gudstjänst
Spara i din kalender
v. 08
28 11:00 Gudstjänst
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Februari 2021 Bläddra en månad framåt

Tärna församling - Västra Strandvägen 6, 920 64 - Tel. 0954-10001 - tarna.forsamling@svenskakyrkan.se