Sidhuvudbild

Samiska Svenska

Historik

Tärna kyrka före 1953

Tärna kyrka är andligt centrum för Tärna församling, vårt lands mest utpräglade fjällsocken. Församlingen är inte gammal. Så sent som 1904 blev Tärna egen församling. Då hade den sedan 1853 varit kapellförsamling under Stensele församling. Dessförinnan var den en del av Lycksele församling och ännu tidigare hörde Tärna till Umeå församling, som sträckte sig från kusten ända upp till norska gränsen.

Tärna kyrka som den nu står, är inte den första kyrkan i socknen. På 1720-talet byggdes Vila kapell uppe i Vilasund, 5 mil väster om nuvarande kyrkbyn. På den tiden hörde de västra delarna av Tärna till Norge, och det var den norske missionären Tomas v Westen, som stod bakom kyrkbygget. När nuvarande gränsen mot Norge drogs 1751, förlorade kapellet i betydelse och förföll ganska snart.

1762 restes en enkel timmerkyrka vid Gäutajaures strand. Efter växlande öden - bl a som loge - har den återbördas till sin ursprungliga plats på det s k Gamla Kyrknäset, 5 km öster om nuvarande kyrka. Återinvigningen skedde 1971. Natten till den 1 oktober 1986 brann kyrkan ner. Den byggdes upp igen och återinvigdes den 8 juli 1991.
Från denna kyrka kommer Tärna församlings äldsta klenod, den gamla kyrkklockan från 1702, som sedan 1984 återbördades till kapellet på Gamla Kyrknäset. Den är en av de få kyrkklockor, som göts under den stora ofredens år.
Den har inskriptionen:
Lycksella kiörkio klåcka giort uti kånung Carl den 12 tes segersamma regering tid A 1702. Gutin i Stockholm af Ionas Wulfbein. Deo Gloria in Excelsis. Den skänktes av Lycksele församling i mitten av 1780-talet.

1849 tillkom en ny kyrka i Tärnafors, men redan 1853 konstaterades, att den dels var bristfällig och dels låg på otjänlig plats, eftersom det nya prästbostället skulle ligga längre västerut. År 1855 flyttades därför kyrkan till platsen nedanför nuvarande nomadskolan. Först 1869 blev denna kyrka invigd. Från denna kyrka har vi de enkla, hemgjorda ljuskronorna som hänger i kyrkans kor.

Lillklockan, den s k Meyerklockan, som skänkts av handelsmannen Meyer i Mo i Rana.
Den har texten: Till Tärna kapell fra L.A Mayer Mo Ranen Norge 1875. Klockan påminner om de nära förbindelser som i många år fanns mellan Tärna och Mo i Rana.

Interiör före 1953 Nuvarande kyrka invigdes av biskop Olof Bergqvist 19 juli 1908.
1953 får kyrkan sitt nuvarande skick efter en grundlig restaurering.
Bl a flyttades korväggen fram, och det gamla koret blev sakristia. Där finns nu den gamla altaruppsättningen.
Den är mycket vackert gjord i trä och täljsten av ortens egna hantverkare. Målningen, som föreställer hur Jesus välsignar barnen, är utförd av Thyra Schancke.

Interiör efter 1953 Den nya korväggen domineras av en målning, utförd av konstnären Torsten Nordberg.
Den föreställer liknelsen om det stora gästabudet, Luk. 14:16-24.
Överst ser vi mannen, som välkomnande bjuder in till gästabudet.
Till vänster går hans tjänare omkring och bjuder dem, som inte vill komma.

En har köpt oxar, en annan har tagit sig hustru, en tredje har köpt jordagods. Alla ursäktar sig. Till höger ser vi tjänare, som kallar fattiga, krymplingar, blinda och halta till festen och som nödgar också andra att komma med, och vi ser tåget, som drar mot gästabudssalen. Målningen är inramad av fjällblomster.

Utom denna huvudhelgedom finns inom Tärna församling fyra andra kapell. Voijtjajaure kapell i Björkvattsdalen, invigdes 1933 av biskop O. Bergqvist. Skalmodal kapell, vid den s k Sagavägen strax intill norska gränsen, invigdes 1967 av biskop Stig Hellsten och Hemavankyrkan 1971 likaså invigd av biskop Hellsten. 1983 invigdes Vila kapell av Biskop Olaus Brännström.

Tärna församling - Västra Strandvägen 6, 920 64 - Tel. 0954-10001 - tarna.forsamling@svenskakyrkan.se