Sidhuvudbild

Samiska Svenska

Hemavankyrkan

hemavankyrkansommar2015.jpg

År 1956 väcktes tanken att en kyrka skulle byggas i Hemavan.
Under åren 1958-59 ordnades arbetsaftnar och lotterier under ledning av kontraktsadjunkten Axel Hovenberg och kyrkoherde Emanuel Oddmar.
År 1970 hade Hemavans bybor samlat in 17 000 kr som grundplåt till sin kyrka.

Den 19 april 1970 bildades föreningen "Hemavans kapellstiftelse" som idag heter "Stiftelsen Hemavankyrkan" som har till uppgift att verka för det kyrkliga församlingslivet och för att betjäna det stora antal turister som årligen besöker bygden.

Den 1 augusti 1971 invigdes kyrkan av biskopen i Luleå stift, teol. Dr Stig Hellsten. Kyrkan är av rundlogemodell och timret kommer från Fredrika. Klockan och klockstapeln invigdes av biskopen den 19 juni 1974. Klockan har inskriptionen: Morgon mellan fjällen. Den lilla klockan på kyrkan har tidigare varit en s.k gårdsklocka.

Gudstjänstverksamhet i Hemavankyrkan

I Hemavankyrkan bedrivs under turistsäsong, d.v.s under
vecka 8-16 (vintersäsong) och vecka 27-34 (sommarsäsong),
olika former av Gudstjänstverksamhet

Gudstjänster firas kl 19:00 tre kvällar i veckan (söndag/onsdag/fredag)
och leds av präster från olika delar i landet.

Hemavankyrkan brukas under året för Högmässor, gudstjänster, dop och vigslar med präst från Tärna församling!
Under turistsäsongen är kyrkan öppen dagligen för besök!
Förfrågningar om att få använda Hemavankyrkan för vigsel, dop eller annan gudstjänstverksamhet görs till pastorsexpeditionen i Tärnaby.0954-10001

Information till tjänstgörande präster i Hemavan kyrkan
Stiftelsen Hemavankyrkan erbjuder kraftigt subventionerat boende för tjänstgörande präst i den s.k. präststugan som ligger intill kyrkan, ett stenkast från skidliftar och vandringsleder. För bokning av tjänstgöringsveckor under turistsäsongen, ta kontakt med Kapellstiftelsen 0706937266

Nu kan du bli vän med Hemavankyrkan på facebook.

Tärna församling - Västra Strandvägen 6, 920 64 - Tel. 0954-10001 - tarna.forsamling@svenskakyrkan.se