Sidhuvudbild

Samiska Svenska

Gudstjänst

Gudstjänst i Tärna kyrka

Gudstjänsten bildar kärnan i Tärna församlings liv och verksamhet.
Vid sidan om olika gudstjänster och andakter under veckan har söndagens gudstjänst sin särskilda betydelse eftersom den påminner oss om att det var på en söndag som Jesus uppstod från det döda!

Människor kommer till gudstjänsten med olika förväntningar.
Några söker uppbyggelse genom det förkunnade ordet eller gemenskap med Jesus i nattvardsfirandet, andra söker mötet med andra människor, ytterligare andra behöver stillhet, andakt, tröst, bön eller förlåtelse.
Gudstjänsten är hela församlingens gåva och uppgift. Den skänker församlingen ny kraft och nytt hopp mitt i vardagen.

Välkommen att fira gudstjänst!

Gudstjänst ute

Tärna församling - Västra Strandvägen 6, 920 64 - Tel. 0954-10001 - tarna.forsamling@svenskakyrkan.se