Sidhuvudbild

Samiska Svenska

Förtroendevalda

Tärna församlingens förtroendevalda för mandatperioden
2018-2021:


Kyrkofullmäktige
Karin Gusenbauer, ordförande, Kyrklig samling
Jarl Folkesson, vice ordförande, Kyrklig samling
 
Övriga ledamöter:
Caroline Serrander, Kyrklig samling
Eva– Marie Stabbfors, Kyrklig samling
Magnus Brodin, Kyrklig samling
Håkan Adolfsson, Kyrklig samling
Anna Cederlund, Kyrklig samling
Merete Östhagen, Kyrklig samling
Lena Larsson, Kyrklig samling
Sven– Roger Östhagen, Kyrklig samling
Maritha Nilsson, Arbetarpartiet Socialdemokrat.
Lennart Cohen, Arbetarpartiet Socialdemokrat.
Gullbritt Larsson, Arbetarpartiet Socialdemokrat.

 
Ersättare:
Herman Hallin, Kyrklig samling
Ragnhild Rönnebjer, Kyrklig samling
Irene Edholm, Kyrklig samling
Gun Mikaelsson, Arbetarpartiet Socialdemokrat.
Runar From, Arbetarpartiet Socialdemokrat

Kyrkorådet
Kyrkoherden
Merete Östhagen, ordförande, Kyrklig samling
Caroline Serrander, 1: e vice ordförande, Kyrklig samling
Magnus Brodin, 2:e vice ordförande, Kyrklig samling

 
Övriga ledamöter:
Eva - Marie Stabbfors, Kyrklig samling
Håkan Adolfsson, Kyrklig samling
Karin Gusenbauer, Kyrklig samling
Lena Larsson, Kyrklig samling
Maritha Nilsson, Arbetarpartiet Socialdemokrat.
 
Ersättare:
Herman Hallin, Kyrklig samling
Sven - Roger Östhagen Kyrklig samling,
Lennart Cohen, Arbetarpartiet Socialdemokrat.
 

Tärna församling - Västra Strandvägen 6, 920 64 - Tel. 0954-10001 - tarna.forsamling@svenskakyrkan.se