Sidhuvudbild

Samiska Svenska

Dop

dop.jpg

Dopet är en Guds gåva. Genom dopet blir vi upptagna i Guds gemenskap och inlemmade i Kristi kyrka. Vi får del av det som Jesus Kristus har gjort för oss. Hans död och uppståndelse skänker oss nytt liv som varar i evighet. I dopet har vi också ett särskilt löfte om den Helige Andes hjälp att växa och leva som människor och kristna. Dopet i vår kyrkas ordning innebär också att man blir tillhörig Svenska Kyrkan.

Hur går det till?
Dop hålls i våra kyrkor och kapell.
Tider för dop är fredagar och lördagar kl 11 och 13. Ring till pastorsexpeditionen för att boka tid. Vid avvikande önskemål om tider, ring kyrkoherde Emelie Holmgren, mobilnr: 073-0322972

Några dagar före dopet träffas präst och dopkandidat/ dopföräldrarna för att samtala kring dopets innebörd, och går igenomdopgudstjänsten tillsammans. Om dopkandidaten ska ha en fadder kan det meddelas till prästen.

På grund av rådande covid-19-pandemin, pausas tyvärr möjligheten till dopkaffe i församlingshemmet efter dopet.

Tärna församling - Västra Strandvägen 6, 920 64 - Tel. 0954-10001 - tarna.forsamling@svenskakyrkan.se