Sidhuvudbild

Samiska Svenska

Dop

dop.jpg

Dopet är en Guds gåva. Genom dopet blir vi upptagna i Guds gemenskap och inlemmade i Kristi kyrka. Vi får del av det som Jesus Kristus har gjort för oss. Hans död och uppståndelse skänker oss nytt liv som varar i evighet. I dopet har vi också ett särskilt löfte om den Helige Andes hjälp att växa och leva som människor och kristna. Dopet i vår kyrkas ordning innebär också att man blir tillhörig Svenska Kyrkan.

Hur förbereds dopet?
Man ringer till pastorsexpeditionen och bokar en tid
för dopet.
Några dagar före dopet träffas präst och
dopkandidat/ dopföräldrarna och man går igenom
dopgudstjänsten tillsammans. Om dopkandidaten ska
ha en fadder kan det meddelas till prästen.

Vill man efter dopet ha dopkaffe i församlingshemmet
går det bra.

Var kan man låta döpa sig?
Dopet hålls i någon av våra kyrkor och kapell.

Tärna församling - Västra Strandvägen 6, 920 64 - Tel. 0954-10001 - tarna.forsamling@svenskakyrkan.se