Sidhuvudbild

Samiska Svenska

Diakoni

Aktuell

Diakoner i Tärna församling

I Tärna församling finns det en 75% Diakontjänst. Vi söker ny Diakon! Hör av dig!

Eftersom Tärna är en liten församling får man bli mångsysslare, och prästens, diakonens och kantorns arbete är ofta sammanvävda i varandra.

Verksamhet

Besöksverksamhet
Vi hälsar på församlingsbor när vi kan och när vi vet om dig. Vi uppvaktar även dig som fyller 80, 85, 90 eller fler år. Vill du få besök av en präst eller diakon så är det bara du hör av dig.

Vi hälsar även på dig som bor på Vikbacka, Stefansgården eller Granhöjden.

Själavård
Känner du att du behöver prata av dig? Vi lyssnar på dig, och vi har tystnadsplikt! Ring gärna, vi kommer även hem till dig om du önskar det.

Konfirmation
Diakonen har ansvaret för konfirmandverksamheten och leder den.

Barnverksamhet
Diakonen medverkar även i olika barnverksamheter som till exempel Musikleken.

Frivilliga medarbetare

I vår församling finns det många som gör ideella insatser, allt i från barnkörs"fröken", kyrkkaffevärdinna, besökare, ja, möjligheterna är oändlinga.

Känner du att du vill göra en meningsfull och givande insats i församlingens regi, så är du välkommen att höra av dig till oss! Du kanske är en hejare på gräsklippning, eller sitter på gedigna datakunskaper, eller har ett stort hjärta för gamla människor, eller?...

När det blir glest i plånboken...

Kontakter

Tärna församling
0954-10001

Tärna församling - Västra Strandvägen 6, 920 64 - Tel. 0954-10001 - tarna.forsamling@svenskakyrkan.se