Sidhuvudbild

Samiska Svenska

Diakon 75 %

Sökprofil diakonitjänsten i Tärna församling 2019

Tärna församling är en liten och charmig församling i en av Sveriges trevligaste fjällbygder. Invånare: 1476, tillhöriga:1198. Två tätorter: Tärnaby och Hemavan. Storumans kommun och Södra Lapplands kontrakt.
Här finns ett väldigt stort engagemang för församlingslivet både bland församlingsbor, förtroendevalda och personal som består av: 1,0 kyrkoherdetjänst, 0,75 kantor, 0,75 kanslist, 0,75 diakon, 1,0 vaktmästare.
Vi söker dig som tycker det är viktigt med församlingsvårdande arbete för olika åldrar. Vi behöver en diakon som tycker om att leva i närkontakt med människor i vardag och helg, glädje och kris.
Vi samverkar med EFS i Västerbotten och tycker om ekumenik via samverkan med SMU och Bibelfjäll samt Tärna frikyrkoförsamling.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och social kompetens. Du bör tycka om vinterklimat!
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av bl.a.
• Hembesök och uppvaktningar
• Medverka i barn- och ungdomsverksamhet
• Konfirmandverksamhet
• Gudstjänster
• Lägerverksamhet
• Enskilda samtal/själavård
• Ekumenisk verksamhet
• Samt övriga uppgifter som är gemensamma för arbetslaget

Ansökan sändes till Kyrkorådet, Tärna församling (tarna.forsamling@svenskakyrkan.se) Senast den 30/6 2019

ladda ner

Kontaktuppgifter och upplysningar:
KR:s ordf. Håkan Adolfsson 072-210 50 36
Tf. kh Peder Jonson 070-602 01 39
Fackliga företrädare:
Vision: Mattias Arousell 0950-276 55
Kommunal: Isabella Ardlin 010-442 96 72
Lärarförb.: Mikael Hellgren 070-626 79 49

Tärna församling - Västra Strandvägen 6, 920 64 - Tel. 0954-10001 - tarna.forsamling@svenskakyrkan.se