Sidhuvudbild

Samiska Svenska

Bönebrevlåda

Vi tror att Gud hör bön!
Jesus säger: Be och ni skall få!

Kanske tänker du på något särskilt
som du skulle vilja att vi
hjälper dig att be för.

Skriv ner dina tankar och skicka till oss,
så tar vi med ditt böneämne till de ekumeniska böneträffar
som vi deltar i varje onsdag kväll 18.00!
Du är anonym om du inte väljer att skriva ditt namn.

Tärna församling - Västra Strandvägen 6, 920 64 - Tel. 0954-10001 - tarna.forsamling@svenskakyrkan.se