Sidhuvudbild

Samiska Svenska

Bibelskola bibelfjäll

Skicka en gåva till bibelskolan bibelfjäll

Bibelfjäll

Med din gåva stödjer du den lokala bibelskolan i Hemavan.

Bankgiro 985-2377 märkt ”Gåva till Bibelfjäll”Läs mer om bibelfjäll på vår hemsida:

bibelfjäll

http://www.bibelfjall.se/

Tärna församling - Västra Strandvägen 6, 920 64 - Tel. 0954-10001 - tarna.forsamling@svenskakyrkan.se