Sidhuvudbild

Samiska Svenska

Begravning

begravning.jpg

När någon går bort är det meningsfullt och viktigt att ta farväl av den avlidna på ett värdigt sätt. Begravningsgudstjänsten i kyrkan vill ge tillfälle till det, samtidigt som den tydligt påminner oss om det kristna hoppet inför döden. I begravningsgudstjänsten får vi tillsammans visa vår tacksamhet för vad den avlidna betytt och vi får överlämna honom/henne i Guds händer. Vi får uttrycka vår sorg, våra frågor och vår oro. Vi får mötas för att stödja och vara varandra nära.

Var kan begravningsgudstjänsten hållas?
I vår församling sker begravningsgudstjänsten i
Tärna kyrka eller Voijtjajaure kapell beroende
på den avlidnas gravplats.

Begravningsdagar är torsdagar och fredagar!

I begravningspastoralen får du veta mer om hur vi ombesörjer en begravning i Tärna församling. Här kan du också läsa om vilka riktlinjer kyrkorådet har satt upp.

Riktlinjer för gravsättning

Begravningspastoral

Tärna församling - Västra Strandvägen 6, 920 64 - Tel. 0954-10001 - tarna.forsamling@svenskakyrkan.se