Sidhuvudbild

Samiska Svenska

Välkommen! Buerie båeteme! Buresboahtin!

Tärna församling är en fjällförsamling inom Södra Lapplands
kontrakt, Luleå stift och tillhör Svenska kyrkan.

Tärna församling

På gång

on 22/8 19:00 Önskepsalmen Hemavankyrkan
Anna Elina Rönnbäck
Spara i din kalender
26/8 11:00 Skalmodal Högmässa
Spara i din kalender
2/9 11:00 Gudstjänst Tärna Kyrka
Elisabet Svedberg
Spara i din kalender
Mer

Aktuellt

Dagens bibelord:

Läs senaste Kyrknytt under infoblad
Har du ej valt bort gruppreklam så finns det snart i din brevlåda.

Tärna församling - Västra Strandvägen 6, 920 64 - Tel. 0954-10001 - tarna.forsamling@svenskakyrkan.se

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in